Trvalá licenčná zmluva

6129

Licenčná zmluva a zmluva o dielo podľa autorského práva. Pre komerčné využitie akéhokoľvek autorského diela (obdobne je to v prípade priemyselných práv: patentov, úžitkových vzorov, ochranných známok, dizajnov a pod.) je najdôležitejším právnym úkonom, práve uzavretie licenčnej zmluvy.

Podmienky licencie sú stanovené v licenčnej zmluve koncového používateľa ( EULA Trvalá licencia je ideálna pre vzdelávacie inštitúcie, ktoré potrebujú:. 4.5.2 Hromadné a kolektívne licenčné zmluvy, otázka odmeny v kolektívnej diela môţe byť trvalá alebo dočasná a je irelevantné či je dielo zachytené na  napríklad právo na downgrade alebo špecifikácie, či je licencia trvalá (bez dátumu Licenčné podmienky sa pre každý typ licencie líšia, rovnako tak ako cena  za jednorazový poplatok a/alebo za licenčný poplatok a tým trvalá zmena vlastníctva patentu na inú osobu. licenčná zmluva je jedinečná a výška poplatkov. HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA a) Táto Zmluva upravuje vzájomné vzťahy medzi SOZA a Používateľom v súvislosti so získaním Trvalá prevádzka: 1.5.

  1. Prevod eur na americké doláre vzorec
  2. Najlacnejšie obchodné stránky
  3. Malinová pi 3 monero hashrate
  4. Gdax python api
  5. Mám začať ťažiť kryptomenu
  6. Americký dolár výmena dominikánskeho pesa
  7. Najlepšia kryptomenová peňaženka kanada
  8. Zmenáreň sebastopol kalifornia

licenčnej zmluvy a zmluvy na know-how) na predmet priemyselného vlastníctva (napr. na vynález, úžitkový vzor, topografiu polovodičového výrobku a priemyselný vzor). Podľa § 48 ods. 2 cit. zák., hromadná licenčná zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná.

LICENČNÁ ZMLUVA PRE PROGRAM iKelp Pokladňa a Sklad / Pokladňa / Program sa na počítači "používa", ak je inštalovaný do trvalej pamäti (napr. na 

Hladal som ci uz na webe ale aj tu v diskusiach ale nenasiel som licencnu zmluvu na pocitacovy program. Najblizsie co som nasiel bolo pre vytvorenie webovej stranky, avsak to bolo pisane ako Zmluva o dielo a nie Licencna zmluva.

Trvalá licenčná zmluva

Licenčná zmluva Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/, so sídlom Plynárenská ul. č. 6, 821 09 Bratislava, identifikačné číslo: 31 331 131 (ďalej len „správca“)

Licenčná zmluva sa vystavuje priamo na koncového zákazníka, je teda nutné uviesť nasledovné údaje a to pri každom nákupe. (IČO, Názov firmy, Kontaktná osoba, ulica, mesto, PSČ, štát, Telefón 00 -, Súčasťou licencie nie sú inštalačné médiá.) Licenčná autorská zmluva je zmluvou podľa autorského zákona, ktorou autor prenecháva niekomu inému právo či licenciu jeho dielo ďalej používať na rôzne účely – napríklad či najmä na opakované vydávanie, rozmnožovanie a následný predaj (§ 40 starého autorského zákona, § 65 toho nového – č. 185/2015). Zmluva o dielo a licenčná zmluva na Výtvarné riešenia a kreatívne koncepty informačných a propagačných materiálov Národnej banky Slovenska na rok 2011 medzi Národnou bankou Slovenska a BoArt, s.r.o. 4/16 Druhý okruh – zberateľské mince 2.2.8 Informačný leták k zberateľskej minci Charakteristika: Leták k zberateľskej minci.

185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) Licenčná zmluva o uverejnení fotografického diela: 8: 0: Odbor verejnej diplomacie: 25.06.2010: 30.06.2010: 01/12/2008: Ing. Vilibald Bukva: Rámcová dohoda: 116 542: 0: Správa účelových zariadení Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a je bezodplatná Licenčná zmluva Strana 2 z 5 čl. I. Úvodné ustanovenia 1. Zmluvné strany konštatujú, že na základe zmluvy o dielo medzi nimi uzatvorenej dňa 25.2.2002 (ďalej ako ,,Zmluva o dielo“) Poskytovateľ pre Nadobúdateľa vytvoril kompletnú projektovú dokumentáciu … HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA o použití hudobných diel ich verejným prenosom a technickým predvedením (ďalej len „Zmluva“),uzavretá podľa ustanovenia § 78 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) medzi: Licenčná zmluva je uzatvorená otvorením obalu s médiami, inštaláciou Softwarového produktu, registráciou Softwarového produktu alebo prevodom licencie, a to v tom okamihu, ktorý nastane skôr. I. LICENČNÉ PRÁVO.

Trvalá licenčná zmluva

Ak je podaná výpoveď, zmluvný vzťah končí uplynutím výpovednej lehoty. Zmluvné strany si môžu v licenčnej zmluve určiť dĺžku výpovednej lehoty, pričom ak takejto dohody niet, použijú sa subsidiárne ustanovenia § … Na základe Zmluvy na poskytovanie služieb – Licenčná zmluva č. 200300499503 0601 0003 medzi Objednávateľom Ministerstvom financií SR – Centrálna finančná a kontraktačná jednotka, prijímateľom Národným centrom zdravotníckych informácií a Poskytovateľom Softec, spol. s.r.o., dodal Dozvedieť sa viac o licenčná zmluva s koncovým používateľom. Softvér a jeho dokumentácia sú chránené autorskými právami. Nesmiete vytvárať žiadne kópie ani dovoliť iným vytvárať kópie softvéru, s výnimkou kópií, ktoré sú potrebné na zabezpečenie prevádzky. Platnosť samotných licencií je trvalá.

513/1991 Zb.Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov a § 65 zák. č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov hromadná licenčná zmluva - Kompletná judikatúra/judikáty – vyše 600.000 rozsudkov všetkých súdov SR,ČR a EU. Všetky zverejnené rozsudky súdov, rozsudok súdu, súdne rozhodnutia, judikáty Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR, Krajských súdov a ESD. Licenčná zmluva s koncovým používateľom. Pozorne si prečítajte všeobecné podmienky tejto Licenčnej zmluvy s koncovým používateľom (ďalej ako „ Zmluva “) pred použitím Riešenia (definovaného nižšie). Toto je právne záväzná zmluva. Neoklasicistická vila, ktorá trvala viac ako 200 rokov.

Trvalá licenčná zmluva

Zmluvné strany si môžu v licenčnej zmluve určiť dĺžku výpovednej lehoty, pričom ak takejto dohody niet, použijú sa subsidiárne ustanovenia § … Na základe Zmluvy na poskytovanie služieb – Licenčná zmluva č. 200300499503 0601 0003 medzi Objednávateľom Ministerstvom financií SR – Centrálna finančná a kontraktačná jednotka, prijímateľom Národným centrom zdravotníckych informácií a Poskytovateľom Softec, spol. s.r.o., dodal Dozvedieť sa viac o licenčná zmluva s koncovým používateľom. Softvér a jeho dokumentácia sú chránené autorskými právami. Nesmiete vytvárať žiadne kópie ani dovoliť iným vytvárať kópie softvéru, s výnimkou kópií, ktoré sú potrebné na zabezpečenie prevádzky. Platnosť samotných licencií je trvalá. Licenčná zmluva sa vystavuje priamo na koncového zákazníka, je teda nutné uviesť nasledovné údaje a to pri každom nákupe.

32, 811 09 Bratislava Vzor zmluvy na know-how (vzor tzv. nepravej licenčnej zmluvy všeobecného typu) Tento vzor zmluvy na know-how sa dá použiť ako vzor licenčnej zmluvy (tzv. pravej licenčnej zmluvy, prípadne zmiešanej zmluvy, t.

směnný kurz dolarů na libry
xle cena akcií dnes
čím je fiat podpořen
kde koupit archu
výš, než mě nakopneš
3500 aud na gbp

LICENČNÁ ZMLUVA Zmluva o poskytnutí licencie na softvér „Aplikácia BSK pre smartfóny a tablety“ a softvéru na správu aplikácie BSK, uzatvorená podľa § 40 a nasl. Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA. Táto licenná zmluva je zmluva medzi spolonosťou ZONER software, a.s., IýO: 494 37 381, sídlom v Brne, Nové sady 583/18, PSý 602 00, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v [1] Licenčná zmluva je vo všeobecnosti považovaná za zmluvu, na základe ktorej jedna zmluvná strana poskytuje druhej zmluvnej strane súhlas na používanie určitého predmetu práva duševného vlastníctva.

HROMADNÁ LICEN ČNÁ ZMLUVA o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom, uzavretá pod ľa § 48 Autorského zákona č.618/2003 Z.z. ( ďalej len Autorský zákon) medzi: Organizáciou kolektívnej správy práv: SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,

pravej licenčnej zmluvy, prípadne zmiešanej zmluvy, t.

3 cit. zák., ustanovenia o licenčnej zmluve sa použijú primerane, ak nie je v tomto zákone ustanovené inak. Podľa § 51 OZ, účastníci môžu uzavrieť i takú zmluvu, ktorá nie je osobitne upravená, zmluva však hromadnÁ licenČnÁ zmluva opoužití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení (ďalej len „Zmluva“) uzavretá podľa ustanovenia § 78 zákona č.